Období: rok 2017

14. Církev

Kamba (») | 29. 8. 2017 | přečteno: 654×
fericire-nseamn-sntate-3.jpgK čemu je církev? Je to biblická instituce? Je nutné být její součástí? Nestačí jen věřit Bohu? Nezneužívají církevní vedoucí svého postavení? číst dál

13. Finance

Kamba (») | 29. 8. 2017 | přečteno: 906×
finance.jpgNáš vztah k penězům prověří opravdovost naší víry a náš vztah k Bohu samotnému. Pokud máme problém s dáváním, spoléháme víc na bohatství než na Pána. číst dál

12. Soud věčný

Kamba (») | 29. 8. 2017 | přečteno: 638×
mev2ca406-soud_2.jpgK věčnému soudu předstupujeme každý sám za sebe, se zodpovědností za své činy a upřímnost své víry. číst dál

11. Vzkříšení a konec času

Kamba (») | 29. 8. 2017 | přečteno: 685×
jesus-rev-15.jpgPokud porozumíme tomu, že vše má svůj účel a Bůh má konkrétní plán se svým stvořením (viz minulá lekce), pak lze čas chápat jako určité omezení pro uskutečnění tohoto plánu. Kdyby člověk nezhřešil, žil by ve věčnosti a vše by bylo dobré. Protože Bůh očekával satanovu vzpouru i hřích, který poruší vše dobré a nastolí vládu utrpení, stvořil čas, který období satanovy vlády nad zemí i nad stvořením omezuje. Ve chvíli, kdy Adam s Evou vstoupili do vzpoury proti Bohu, důsledkem byla ztráta zdroje věčného života (oddělení od Stvořitele, odloučení od stromu života v Edenu – Gn 3: 22). Velmi zjednodušeně a velmi nepřesně by se dalo říci, že čas je jako pravidlo ve hře, které vymezuje, jak hru hrát. číst dál

10. Historie lidstva - Boží plán spasení

Kamba (») | 28. 8. 2017 | přečteno: 588×
our-history.jpgAutor verše v Židům 6: 1, 2, z něhož při našem vyučování vycházíme, od čtenářů očekával, že jako židé znají své kořeny a učení Starého zákona. Když se pak tito lidé stali křesťany, měli se seznámit s událostmi, které Bible předpovídá pro poslední časy, z pohledu těch, kdo znají Krista. Věřící z pohanů však potřebují položit základy i o historii lidstva a srozumitelně propojit vyučování Starého a Nového zákona. Toto je velmi stručné shrnutí plánu, jaký má Bůh s lidmi a vším stvořením. číst dál