Národy ve Starém zákoně

Edómci (Idumejci)

Kamba (») | 20. 10. 2016 | přečteno: 2749×
jakob-en-ezau.jpgO Edómcích najdeme v Bibli celou řadu zmínek. Edóm je vlastně přezdívka Ezaua, Jákobova dvojčete. Ezauovo srdce nikdy nepatřilo Hospodinu. Žil si podle své vlastní vůle a podle svých tužeb, na víru svých rodičů se díval spatra a nejspíš sám sobě připadal jako rozumný, normální chlap, který nestojí o řeči "fanatiků". Nestál tedy ani o prvorozenství a všechna duchovní požehnání, která s tím souvisela. I kdyby Jákob tato požehnání nezískal lstí, Ezau by na ně v pravý čas ztratil nárok. Z Ezauových potomků povstal jeden z nejzarytějších nepřátel Božího lidu, Amálek. Ale i ostatní jeho synové se rozrostli do kmenů, které společně nazýváme národem Edómců, později zvaných Idumejci. číst dál

Sidónci (Féničané) a královna Jezábel

Kamba (») | 5. 8. 2016 | přečteno: 858×
5148f5bd-3848-4acf-bc27-9279d90c8116.jpgNoeho syn Cham, který pro svou neúctu k otci propadl prokletí, měl syna Kanaána. Jeho jedenáct potomků tvoří obyvatelstvo Kanaánské země, určené Hospodinem pro svou zvrácenost k vyhlazení. Prvorozený Kanaánův syn byl Sidón. Jméno znamená Loviště. Možná bychom ho mohli chápat i jako toho, kdo klade pasti a vábí k sobě svou kořist, kterou však nečeká nic dobrého. Řekové sidóncům říkali Féničané, na některých místech jsou v Bbli zahrnováni všeobecně mezi Kanaánce. číst dál

Amálek

Kamba (») | 5. 7. 2016 | přečteno: 776×
moses-and-the-amalekites-by-eikonik.jpgNa rozdíl od Moábců a Amónců Hospodin přikázal, aby jiní příbuzní vyvoleného lidu byli zcela zničeni. Pojďme se tedy podívat na to, kdo to je Amálek a co za ním stojí. číst dál

Moáb a Amón

Kamba (») | 22. 6. 2016 | přečteno: 1040×
2000px-levant-830-svg.pngNudí vás spousty rodokmenů, kterými bible nešetří? Přeskakovala jsem je (a měla radost, jak jsem díky tomu postoupila ve čtení bible :-)) – vždyť k čemu vlastně jsou? Pak jsem jednou zjistila, že jsou velmi zajímavé. Od té doby jim ráda věnuji delší čas – protože pokud je jen tak přelouskneme a pokračujeme dál, nejspíš nám opravdu nic nedají. Rodokmeny je potřeba studovat. Báječným pomocníkem k tomu je konkordance a taky biblický slovník, nejlíp ten s výkladem jmen. Proč vlastně překladatelé všech biblí překládají jen některá jména? Je za nimi tolik zajímavého! V bibli přece nic není zbytečně nebo navíc. Ale to bych se dostala jinam :-) číst dál